zpět

PC, TV a monitory

Asi jen málokdo si dnes dokáže představit život bez notebooku, televize nebo třeba navigace. Tyto výrobky patří do skupiny elektrozařízení, kterou zákon o výrobcích s ukončenou životností nazývá obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2.

Co sem patří?

 • Velkoplošné obrazovky, nástěnné displeje, sportovní časomíry
 • Televize
  (všechny druhy technologií a úhlopříček)
 • LCD panely a fotorámečky
 • Monitory
  (klasické počítačové monitory, podkladní či objednávkové systémy se zobrazovací jednotkou)
 • Tablety a čtečky
 • Notebooky, ultrabooky, laptopy
 • Navigace a meteostanice s obrazovkou větší než 100 cm2
 • Interaktivní tabule a další

Proč recyklovat?

Získáme cenné materiály

Představte si, že někdo vyhodí starý notebook nebo tablet do popelnice. Tímto krokem jsou nenávratně ztraceny znovu využitelné druhotné suroviny, jako plasty, železo, hliník, měď, cín a další kovy. Přitom zpracování surových kovů je energeticky mnohem náročnější než jejich získávání recyklací.
Chráníme přírodu

Správným tříděním elektroodpadu a jeho následnou recyklací předcházíme znečišťování životního prostředí. Jak přesně? Když se vrátíme k příkladu vyhozeného notebooku je jasné, že na skládce snadno dojde k jeho rozbití. V takovém případě se do okolní půdy a následně do podzemních vod mohou začít uvolňovat nebezpečné látky jako kadmium nebo olovo, které se nachází zejména v bateriích a akumulátorech. Při spalování odpadu na skládkách se pak tyto vysoce toxické látky mohou uvolňovat také do ovzduší.

Plasty 45,1 %
Železo 11,1 %
Hliník 10,8 %
Měď 1,7 %
Cín 0,1 %
Ostatní kovy 27,4 %
Ostatní3,8 %

Víte, že:

Recyklace elektroodpadu přispívá k ochraně naší planety?

Recyklací a využitím druhotných surovin můžeme eliminovat produkci škodlivého CO2. V roce 2019 se podařilo využitím recyklovaného železa, hliníku a mědi z elektroodpadu ušetřit celosvětově asi 15 tun CO2 oproti jejich těžbě.

Jak probíhá recyklace?

 1. Všechen vytříděný elektroodpad je ze sběrných dvorů, speciálních kontejnerů a míst zpětného odběru svážen do specializovaných pracovišť zaměřených na ekologickou likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

 2. V recyklačních závodech na recyklačních linkách dochází k rozebrání zařízení. Nejprve jsou z něj odstraněny všechny nebezpečné látky (u notebooků se jedná například o baterie) a LCD obrazovky.

 3. Po odstranění nebezpečných látek je následně odpad rozdrcen a roztřízen dle jednotlivých druhů použitých materiál.

 4. Takto vytříděné materiály jsou jednodruhově roztříděny na čisté materiály (kov, plasty, nekovové materiály) a využity pro výrobu nových produktů. Z recyklovaného plastu se vyrábí například plastové poklice na kola automobilů, ramínka na oblečení nebo zatravňovací dlaždice. Získané kovy jsou využívány například pro výrobu kovových konstrukcí (ocel), popelnic a střešních okapů (zinek), případně jako vsazky do hutních pecí.

Víte, že:

Z elektroodpadu se dají vyrábět šperky?

Například projekt Trash Made sdružuje umělce a designéry, kteří z vysloužilých elektrospotřebičů vytvářejí hotová umělecká díla. Je libo náušnice z fólie z LCD monitorů, přívěsky z desek plošných spojů nebo třeba manžetové knoflíčky z tlačítek ze starých telefonních budek?

Jak odevzdat k recyklaci

Nakupujetenový spotřebič

 • Odevzdejte v prodejně zdarma i ten starý, tzv. kus za kus
 • Nechte si ten starý odvézt zdarma rovnou s dovozem nového

Nakupujetenový spotřebič

 • Odvezte elektroodpad do sběrného dvora ve vašem městě
 • Vyhoďte spotřebič do kontejneru na elektroodpad
 • Odevzdejte staré elektro v místě zpětného odběru
 • Nechte si zdarma odvézt staré spotřebiče z domácnosti

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Dozvíte se vše, co jste kdy chtěli vědět o recyklaci elektroodpadu.

Přihlásit se k newsletteru

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679