zpět

PC, TV a monitory

Asi jen málokdo si dnes dokáže představit život bez notebooku, televize nebo třeba navigace. Tyto výrobky patří do skupiny elektrozařízení, kterou zákon o výrobcích s ukončenou životností nazývá obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2.

Co sem patří?

 • Velkoplošné obrazovky, nástěnné displeje, sportovní časomíry
 • Televize
  (všechny druhy technologií a úhlopříček)
 • LCD panely a fotorámečky
 • Monitory
  (klasické počítačové monitory, podkladní či objednávkové systémy se zobrazovací jednotkou)
 • Tablety a čtečky
 • Notebooky, ultrabooky, laptopy
 • Navigace a meteostanice s obrazovkou větší než 100 cm2
 • Interaktivní tabule a další

Proč recyklovat?

Získáme cenné materiály

Představte si, že někdo vyhodí starý notebook do popelnice. Tímto krokem jsou nenávratně ztraceny znovu využitelné druhotné suroviny jako plasty, železo, hliník, měď, cín a další kovy. Přitom zpracování surových kovů je energeticky mnohem náročnější než jejich získávání recyklací.
Chráníme přírodu

Správným tříděním elektroodpadu a jeho následnou recyklací předcházíme znečišťování životního prostředí. Jak přesně? Když se vrátíme k příkladu vyhozeného notebooku je jasné, že na skládce snadno dojde k jeho rozbití. V takovém případě se do okolní půdy a následně také do podzemních vod mohou začít uvolňovat nebezpečné látky jako kadmium nebo olovo, které se nachází zejména v bateriích a akumulátorech. Při spalování odpadu na skládkách se pak tyto vysoce toxické látky mohou uvolňovat také do ovzduší.

Plasty 45,1 %
Železo 11,1 %
Hliník 10,8 %
Měď 1,7 %
Cín 0,1 %
Ostatní kovy 27,4 %
Ostatní3,8 %

Víte, že:

Recyklace elektroodpadu přispívá k ochraně naší planety?

Recyklací a využitím druhotných surovin můžeme eliminovat produkci škodlivého CO2. V roce 2019 se podařilo využitím recyklovaného železa, hliníku a mědi z elektroodpadu ušetřit celosvětově asi 15 tun CO2, oproti jejich těžbě.

Jak probíhá recyklace?

 1. Všechen vytříděný elektroodpad je ze sběrných dvorů, speciálních kontejnerů a míst zpětného odběru svážen do specializovaných pracovišť zaměřených na ekologickou likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

 2. Na recyklačních závodech v recyklačních linkách pak dochází k rozebrání zařízení. Nejprve jsou z něj odstraněny všechny nebezpečné látky (u notebooků se jedná například o baterie) a LCD obrazovky.

 3. Po odstranění nebezpečných látek je následně odpad rozdrcen a roztřízen dle jednotlivých druhů použitých materiál.

 4. Takto vytříděné materiály jsou jednodruhově roztříděny na čisté materiály – kov, plasty, nekovové materiály a využity pro výrobu nových produktů. Z recyklovaného plastu se vyrábí například plastové poklice na kola automobilů, ramínka na oblečení nebo zatravňovací dlaždice. Získané kovy jsou využívány například pro výrobu kovových konstrukcí (ocel), popelnic a střešní okapů (zinek), případně jako vsazky do hutních pecí.

Víte, že:

Z elektroodpadu se dají vyrábět šperky?

Například projekt Trash Made sdružuje umělce a designéry, kteří z vysloužilých elektrospotřebičů vytvářejí hotová umělecká díla. Je libo náušnice z fólie z LCD monitorů, přívěsky z desek plošných spojů nebo třeba manžetové knoflíčky z tlačítek ze starých telefonních budek?

Jak odevzdat k recyklaci

Nakupujetenový spotřebič

 • Odevzdejte v prodejně zdarma i ten starý, tzv. kus za kus
 • Nechte si ten starý odvézt zdarma rovnou s dovozem nového

Nakupujetenový spotřebič

 • Odvezte elektroodpad do sběrného dvora ve vašem městě
 • Vyhoďte spotřebič do kontejnerů na elektroodpad
 • Odevzdejte staré elektro v místech zpětného odběru

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679