zpět

 • PC, TV a monitory

Televizi má 95 % českých domácností. K recyklaci míří zejména stará CRT zařízení

21. 11. 2023

Téměř každá domácnost ji má. A velmi často ne jednu. Řeč je o televizi. Byť se však většina Čechů dnes kouká zejména na moderní ploché obrazovky, v elektroodpadu nejčastěji končí staré CRT modely. Jak probíhá jejich recyklace? Jaké materiály televize obsahuje? A které lze znovu využít?

Světový den televize.

Televize je na světě již více než sto let. Do tehdejšího Československa dorazila před 70 lety. Byť ji však od té doby doplnila řada dalších médií, v domácnostech zaujímá nadále důležitou roli – průměrný Čech stráví jejím sledováním téměř tři hodiny a 45 minut denně.

A ačkoli se to může zdát neuvěřitelné, ještě v roce 2014 vlastnilo 55 procent domácností staré CRT televize. Právě tyto modely Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci. Menší podíl pak tvoří LCD televizory nebo reklamované kusy novějších typů.

Ve svezeném elektroodpadu se podle údajů REMA Systém objevují dokonce i úplně staré černobílé televize ještě v dřevěném rámu. Jak je to možné? Stojí za tím zejména nostalgie – lidé často tyto spotřebiče léta nechtěli vyhodit, měli je odložené na chalupě, ve sklepě či garáži. Průměrné stáří CRT televizorů vysbíraných REMA Systém je podle průzkumu společnosti 25 let, v případě LCD televizorů se v průměru jedná o sedm let.

Proč je důležité recyklovat televize?

Pokud televize skončí na běžné skládce a nedostane se k recyklaci, nenávratně přijdeme o znovu využitelné druhotné suroviny, jako jsou třeba plasty, železo, hliník, měď, cín a další kovy. Zpracování surových kovů je přitom energeticky mnohem náročnější než jejich získávání recyklací. Například v roce 2020 se dle dat REMA Systém za vysbírané televizory uspořilo přes 689 tun CO2.

Správným tříděním vysloužilých elektrospotřebičů a jejich následnou recyklací tak předcházíme znečišťování životního prostředí, a to nejen vzduchu, ale i půdy. Pokud totiž televize skončí na skládce snadno dojde k jejímu rozbití. V takovém případě se do okolní půdy a následně do podzemních vod mohou začít uvolňovat nebezpečné látky.

Zajímavosti k recyklaci televizí

 • Staré CRT i nové typy televizí se demontují ručně.
 • Většinu materiálu ze starých CRT televizí i novějších LCD se co do hmotnosti daří zpracovat i znovu využít.
 • U LCD televizí jsou nejcennějším materiálem desky plošných spojů.
 • Z CRT televizí jsou nejcennější zdrojové desky a vychylovací cívky obsahující hlavně barevné kovy jako měď a hliník.
 • U LCD televizí je velká pozornost věnována rozebrání obrazovky. Za ní se nacházejí rtuťové zářivky tvořící podsvit televize. Ty se vyjmou a putují na speciální zpracování. Následně se demontuje celá obrazovka, kterou tvoří několik vrstev plastu, a to až na samotný displej, což jsou dvě tenká skla a mezi nimi tekuté krystaly.
 • V případě CRT televize je problematické další využití skla, z něhož je vyrobena obrazovka. Toto sklo je nutné nejprve zbavit nástřiku luminoforu, který je potřeba jakožto nebezpečný odpad odsát. Ani poté ale nejde toto sklo použít například jako obalový materiál. V Česku se využívá většinou do stavebních hmot, pokud na to má daná firma povolení, nebo jako technologický materiál na zásypy ve skládkách či na odvodňovací cesty. Případně se toto sklo vozí do zahraničí, kde z něj specializované firmy mohou vyrábět například olovnatá skla, která se mohou použít jako clona na rentgenových pracovištích.
 • Prodispleje LCD televizí aktuálně neexistuje materiálové využití. Z hlediska celkové hmotnosti zařízení jde ale o minimum.

Kam se starou televizí?

 • Odevzdejte starou zdarma při nákupu nové. V kamenné prodejně, ale i během doručení nové z e-shopu.
 • Odvezte ji do sběrného dvora.
 • Odevzdejte ji v místě zpětného odběru.
 • Nechce ji zdarma odvézt službou Buď líný.

Zdroj: www.rema.cloud/clanek/vetsinu-vyhozenych-televizi-tvori-stara-crt-zarizeni-co-se-s-nimi-deje-na-recyklacnich-linkach