Jak třídit elektroodpad?

Kupujete nový spotřebič a řešíte, co s tím starým?

Prodejna

Vezměte s sebou na nákup starý spotřebič a odevzdejte ho v prodejně. Zkrátka vyměňte kus za kus. Jedinou podmínkou je, že starý spotřebič musí být kompletní, nerozebraný a nesmí být výrazně znečištěn. Prodejci mají povinnost zpětného odběru danou zákonem. Bližší informace obvykle najdete na webu konkrétní prodejny.

E-shop

Pokud nakupujete na e-shopech, platí pro vás stejná možnost odevzdat starý spotřebič při nákupu nového, kdy při dodání nového spotřebiče, dopravce obratem odveze ten starý. O vašem požadavku na odvoz starého zařízení však musíte svého prodejce informovat předem. Obvykle stačí požadavek zvolit při výběru dopravy nového spotřebiče. Za každý dopravený nový spotřebič vám prodejce zajistí odvoz jednoho starého. Máte tak velmi jednoduchou cestu, jak se ekologicky zbavit například těžké pračky, ledničky nebo myčky.

Chcete se zbavit starého elektrozařízení, které doma zabírá místo?

Sběrný dvůr

Odvezte elektroodpad do nejbližšího sběrného dvora, kde si jej od vás bezplatně převezmou. Adresu tohoto místa najdete na webu vaší obce či města. Sběrný dvůr je stabilním místem zpětného odběru, slouží pro bezplatné shromažďování a sběr vybraných složek komunálních odpadů a je vybaven různými druhy kontejnerů, mimo jiné právě pro elektroodpad. Do sběrného dvora můžete kromě elektroodpadu odvézt také velkoobjemový odpad, jako jsou koberce či nábytek, zeleň, stavební odpady nebo například nebezpečné odpady.

Kontejner na elektroodpad

Nejbližší kontejner speciálně určený na elektroodpad využijete zejména pro malé domácí elektrospotřebiče. Místa, kde se kontejnery nacházejí, najdete obvykle na webu města či obce.

Zpětný odběr

Místem zpětného odběru elektrozařízení jsou výše uvedené sběrné dvory, kontejnery na elektroodpad či prodejci elektra. Často je také možné vysloužilé elektro či baterie odevzdat u zaměstnavatele či na úřadech. Příležitostně můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat při mobilním svozu.

Odvoz z domácnosti

Bezplatná služba „Buď líný“ nabízí odvoz elektrozařízení z domácností. Podle množství materiálu je služba rozdělena do dvou kategorií. Pro vysloužilá elektrozařízení o celkové hmotnosti od 10 kg do 100 kg je určena balíková přeprava, kdy je nutno balík zabalit a v domluvený čas předat přepravci. V případě elektrozařízení převyšujících hmotnost 100 kg je možné zvolit svoz volně loženého elektroodpadu, který není nutno nijak balit. Bezplatný odvoz elektrozařízení je možné objednat na stránkách www.budliny.cz nebo na lince 840 550 650. Službu zajišťuje kolektivní systém REMA.

Než elektrospotřebič předáte k recyklaci

  • ujistěte se, že je zařízení označeno symbolem přeškrtnuté popelnice
  • zařízení nijak nerozebírejte, odevzdejte ho pokud možno kompletní
  • ze spotřebičů nevyndávejte zabudované akumulátory
  • obrazovky a monitory starších přístrojů nikdy nerozbíjejte, mohou obsahovat nebezpečné těžké kovy
  • zamyslete se, zda stále funkční spotřebič neudělá radost ještě někomu dalšímu – zkuste ho prodat nebo darovat

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Dozvíte se vše, co jste kdy chtěli vědět o recyklaci elektroodpadu.

Přihlásit se k newsletteru

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679