Náš příběh

Chytrá recyklace = edukační web + bezplatná informační linka

Projekt Chytrá recyklace vznikl z iniciativy Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivními systémy REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií, akumulátorů a solárních panelů.

Cílem projektu je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory. V rámci bezplatné informační linky lidem nabízí osobní přístup a konkrétní pomoc, jak s nimi naložit.

Slovo koordinátorky projektu

"Koncept chytrých, tzv. SMART řešení je znám již dlouho a je užíván zejména v souvislosti se životem lidí ve městech a obcích. Jeho podstata spočívá ve využití moderních technologií pro rozvoj prostředí měst či obcí a smyslem celého pojetí je zvýšení kvality života obyvatel. Součástí tohoto chytrého mixu jsou řešení pro dopravu, energetiku, životní prostředí, veřejná prostranství, bydlení, veřejnou správu nebo služby. Chytrá řešení a inovace jsou však nezbytná i v odpadovém hospodářství, a to zejména s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně klimatu planety. Ani v tomto segmentu se nástupu inteligentních technologií nevyhneme. V rámci „nové doby surovinové“ a přechodu na ekonomiku, kde nebudou materiály ztrácet hodnotu a kdy budou v oběhu cirkulovat co nejdéle, je potřeba v rámci širokého publika informovat, vzdělávat, diskutovat a hlavně zkoumat, jak celý systém nakládání s odpadem zefektivnit, propojit všechny zúčastněné subjekty a jak je motivovat ke spolupráci – s důrazem na moderní technologie, digitalizaci a využívání transparentních dat. Tak abychom naplno roztočili kola cirkulární ekonomiky. 

Pokud chceme do budoucna zásadním způsobem odvětví nakládání s odpady modernizovat a přivést jej skutečně do pozice chytrých řešení, musí přijít řada adekvátních kroků, jak legislativních, tak organizačních, zejména z pozice státního aparátu. To se ovšem lehce řekne, ale hůř dělá. Proto abychom myšlenky tohoto inteligentního odpadového konceptu budoucnosti podpořili, spustili jsme projekt Chytrá recyklace. Projekt Chytrá recyklace má v první fázi zejména ambice vzbudit zájem a zvýšit informovanost obyvatel. Následně pomoci propojit užitečnou spolupráci veřejného sektoru, podnikatelských subjektů, nevládních a neziskových organizací i akademickou sféru ve funkční celek, který bude ve výsledku pomáhat chránit životní prostředí s cílem šetřit primární surovinové zdroje a energii. Projekt, který všem zúčastněným umožní aktivně se podílet na smysluplném oběhovém hospodářství," říká koordinátorka projektu Pavlína Sporková.

Koordinátorka projektu
Pavlína Sporková, DiS.
+420 702 220 884
psporkova@chytrarecyklace.cz

Kontakt pro média
redakce@chytrarecyklace.cz

Chcete vědět víc?

Napište nám na info@chytrarecyklace.cz
Nebo zavolejte na bezplatnou informační linku: 800 976 679
Partneři projektu:AitatRema
Chytrá recyklace

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Dozvíte se vše, co jste kdy chtěli vědět o recyklaci elektroodpadu.

Přihlásit se k newsletteru