Záznam z konference Cirkulář Chytré recyklace 2021

Konference Cirkulář Chytré recyklace 2021

Nahlédněte s námi pod pokličku nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a oběhového hospodářství. Přinášíme vám záznam bezplatné multioborové online konference na téma cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství pořádanou Asociací Informačních Technologií a Telekomunikací a kolektivními systémy REMA. Kompletní záznam přednášek včetně virtuálních stánků můžete navštívit na webu konference www.remaonline.cz

Ve čtvrtek 23. září 2021 se uskutečnil 1. ročník multioborové online konference s názvem Cirkulář Chytré recyklace 2021.

Konferenci pořádala Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) spolu s kolektivními systémy REMA a jejím cílem bylo umožnit zájemcům o udržitelný způsob života nahlédnout pod pokličku praktického nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a oběhového hospodářství. 

Probíraly se témata, která jsou ústředními body přechodu na cirkulární ekonomiku. Součástí konference byla desítka odborných přednášek za účasti zástupců státní i obecní sféry, firem a neziskových organizací. Díky účasti přednášejících napříč celým řetězcem nakládání s odpady a také díky on-line formátu se mohli účastníci snadno propojit s odborníky z oboru, a získat tak přehled o aktuálním dění. Součástí konference byla i panelová diskuse za účasti členů top managementu kolektivních systémů REMA i zástupců odpadového a recyklačního průmyslu. Nechyběly ani virtuální informační stánky přednášejících a partnerů konference.

Program ke stažení: zde.

Přednášející

Ing. David Vandrovec, MBA

Ing. David Vandrovec, MBA

Generální ředitel společnosti REMA a předseda představenstva asociace AITAT

Zkušený vrcholový manažer s dlouholetou praxí zastávající pozici generálního ředitele společností REMA, které patří mezi nejúspěšnější provozovatele kolektivních systémů v České republice. Současně je předsedou Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT), ve které se zaměřuje zejména na oblasti udržitelného tržního prostředí a férové hospodářské soutěže. Organizace sdružené v asociaci zastupuje v Hospodářské komoře ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni. Následně absolvoval studia obchodního managementu na CMC Graduate School of Business a MBA na Central European Management Institute.

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA

Spoluzakladatel ve společnosti ASHPA oběhová hospodářství

Tomáš Hlavenka vystudoval odpadové hospodářství a management techniky na Mendelově univerzitě v Brně a MBA na Vysokém učení technickém v Brně. Žije v Mikulově, kde řídil svozovou firmu. Ta jako první v ČR zaváděla door to door svoz odpadů a obce, se kterými spolupracuje plní obávané třídící cíle pro rok 2030 již od roku 2014. S kolegy z Mikulova založil společnost ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., která radí obcím a firmám s nastavením svozu odpadů od vizí až po poslední šroubek. Říká, že prodává selský rozum.

Ing. Martin Zemek, Ph.D.

Ing. Martin Zemek, Ph.D.

Vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP

Vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP. Absolvoval obor odpadového hospodářství na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci své inspekční a metodické praxe se věnuje zejména problematice zpětného odběru, přeshraniční přepravě odpadů, problematice nebezpečných látek v odpadech a dále prohlubování spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v oblasti envirokriminality. Je členem mezinárodní sítě inspektorů IMPEL, kde jako člen výboru pro odpady vede projekt setkávání, spolupráce a výměny informací pro oblast odpadového hospodářství a přepravy odpadů.

Ing. Lucie Zrnovská

Ing. Lucie Zrnovská

Vedoucí oddělení obchodu / business leader ve společnosti PRAKTIK system

Společnost PRAKTIK system se řadí mezi top evropské zpracovatele elektroodpadů a plastů. Firma zaměstnává téměř sto zaměstnanců ve třech závodech v České republice. Lucie Zrnovská ve společnosti PRAKTIK systém pracuje již 10 let a své zkušenosti uplatňuje na pozici Vedoucí oddělení obchodu. Společnost se výrazně orientuje na potřeby zákazníků a to je také hlavním cílem jejího obchodního týmu. Jejím úkolem je zodpovědně plánovat, zajistit všechny potřebné zdroje pro dosažení stanovených cílů a dosahovat těch nejlepších výsledků.

Ing. Patrik Luxemburk

Ing. Patrik Luxemburk

Jednatel ve společnosti Stabilplastik

Patrik Luxemburk je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po více jak 15 letech činnosti v transakčním poradenství, korporátních financích, bankovnictví a projektovém řízení nastoupil v roce 2015 do společnosti Stabilplastik, která se zabývá výrobou palet a mobilních svodidel z recyklovaných plastů. Ve společnosti Stabilplastik působí na pozici jednatele zodpovědného za rozvoj obchodu a marketingu. Budoucnost své činnosti nalezl v oblasti opakovaného využití odpadů a nadále se věnuje tématu přechodu firem na cirkulární hospodářství.

Mgr. Vladimíra Karasová

Mgr. Vladimíra Karasová

Vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy, tisková mluvčí OZO Ostrava

Vladimíra Karasová je členkou managementu odpadové společnosti OZO Ostrava. Pracuje jako vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy a zastává také roli tiskové mluvčí. Do její působnosti spadá i společný projekt města Ostravy a společnosti OZO Ostrava Reuse centrum Ostrava. Jedná se o sklad použitého nábytku a dalších funkčních předmětů pro domácnost. V rámci Reuse centra Ostrava se věnuje také osvětové činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadu a jeho opětovné využití.

Pavlína Sporková, DiS.

Pavlína Sporková, DiS.

Vedoucí oddělení komunikace a marketingu společnosti REMA a koordinátorka projektu Chytrá recyklace

Pavlína Sporková je absolventkou Vyšší odborné školy publicistiky v Praze a od roku 2018 vede oddělení komunikace a marketingu společností REMA. Na konci roku 2019 stála u zrodu edukačního projektu Chytrá recyklace, pod jehož hlavičkou se koná i letošní online konference Cirkulář Chytré recyklace. Je přesvědčená, že vzdělávání, příklady dobré praxe a vyhledávání příležitostí k popularizaci témat týkajících se cirkulární ekonomiky je pro zachování přírodních základů, ochrany životního prostředí a planety zcela klíčové.

Ing. Tomáš Schaffartzik

Ing. Tomáš Schaffartzik

Manažer sekce chráněného zaměstnávání, zástupce ředitele Charity Opava

Tomáš Schaffartzik prošel v Charitě Opava různými pozicemi. Začínal s úklidovými pracemi a následně s distribucí finanční pomocí lidem postiženým povodněmi v roce 1997 na území Opavska a Krnovska. V letech 1998-2004 pracoval jako fundraiser, od roku 2004 jako vedoucí ekonomického úseku. Od roku 2008 působí v Charitě Opava jako manažer sekce chráněného zaměstnávání, představitel managementu jakosti ISO 9001 a 14001, zástupce ředitele a odpadový hospodář.

Jan Mára, DiS.

Jan Mára, DiS.

Obchodní ředitel ARMOR Print Solutions pro CZ+SK

Zanedlouho už to bude 10 let, co Jan Mára spojil svou profesní dráhu se společností ARMOR. Aktuálně zde působí na pozici obchodního ředitele pro český a slovenský trh. Na konferenci mimo jiné představí program OWA ARMOR na odběr a recyklaci vypsaných tonerových kazet, jehož obrovský přínos spočívá v řízení oběhu surovin, přesně podle principů cirkulární ekonomiky. ARMOR je tradiční evropský výrobce tiskových kazet a vyvinul v tomto oboru unikátní výrobní a logistický systém, který umožňuje firmám i institucím aktivně chránit životní prostředí a ještě mít míru své aktivity doloženou v konkrétních číslech.

Ing. Katarina Kajánková

Ing. Katarina Kajánková

Poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ

Katarína Kajánková pracuje jako poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ a. s., která poskytuje vodohospodářské služby spojené se zásobováním pitnou vodou a odkanalizováním pro téměř 1,1 milionu obyvatel v České republice. Katarína Kajánková je také prezidentkou Aliance pro ženy v oběhovém hospodářství a odborným asistentem na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se problematice oběhového hospodářství, nakládání s potravinovými odpady a optimalizaci balení potravin s důrazem na environmentální aspekty.

Ing. Mgr. Vanda Dušková

Ing. Mgr. Vanda Dušková

Senior specialista pro IMS a ochranu životního prostředí ve společnosti O2 Czech Republic

Vystudovala podnikovou ekonomiku na Technické univerzitě v Liberci a od roku 2005 pracovala v telekomunikacích na oddělení kvality se zaměřením na zlepšování firemních procesů. Od roku 2020 je pověřena jednáním ve věcech ochrany životního prostředí za společnost O2, kde dohlíží na zákonné povinnosti O2 jako výrobce, dovozce a prodejce EEZ, kontroluje a reportuje odpadové hospodářství firmy, komunikuje se státní správou a kolektivními systémy, provádí kontrolní činnosti lokalit a procesů OŽP v O2, zastřešuje řízení dodavatelů v oblasti OŽP, zajišťuje požadavky pro certifikaci dle ISO 14 001 a 50 001. Také podporuje kolegy při pracovních činnostech za oblast OŽP a aktivně vymýšlí a zapojuje se do CSR aktivit O2.

Ing. Jan Chovanec

Ing. Jan Chovanec

Provozně technický manažer ve Spalovně nebezpečného a průmyslového odpadu Ekotermex

Vystudoval obor Technologie a management odpadů na Mendelově univerzitě v Brně. Profesně se oblasti odpadového hospodářství věnoval již od prvopočátku. Základní zkušenosti získal v nadnárodní tabákové společnosti v oddělení EHS. Následně působil jako technolog na skládkách nebezpečného odpadu. Od roku 2019 je členem týmu Ekotermex, kde zastává pozici provozně technického manažera.

Mgr. Zuzana Holá, M.A.

Mgr. Zuzana Holá, M.A.

Ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání ve Vodafone Czech Republic, ředitelka Nadace Vodafone

Vedle řízení komunikace Vodafonu v ČR je zodpovědná za implementaci a koordinaci principů udržitelného podnikání ve Vodafonu, projekty, reporting a vzdělávání v oblasti udržitelnosti. Vede také českou Nadaci Vodafone, která podporuje technologie s pozitivním společenským dopadem. Před nástupem do Vodafonu se věnovala komunikaci a udržitelnosti na obdobné pozici v obchodním řetězci Lidl Česká republika, ještě předtím pracovala ve vydavatelství MAFRA. Vystudovala germanistiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Německou literaturu a historii na FernUniversität v německém Hagenu.

Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Vedoucí oddělení zpětného odběru v odboru odpadů na MŽP

Je vedoucím oddělení zpětného odběru v rámci odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Vystudoval obor zaměřený na odpadové hospodářství na České zemědělské univerzitě v Praze, a následně pak obor ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na Ministerstvu životního prostředí se nedříve věnoval výhradně problematice obalů a obalového zákona, od roku 2013 do jeho agendy spadá oblast výrobků s ukončenou životností, na které je uplatněn princip rozšířené odpovědnosti výrobce, a dále pak agenda autovraků a obalů.

Ing. Michala Hergetová

Ing. Michala Hergetová

Moderátorka konference Cirkulář Chytré recyklace 2021

Absolventka ekonomie mezinárodního obchodu a evropské integrace na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Svou kariéru televizní reportérky započala ve zpravodajství TV3, poté působila v agentuře CzechTrade na pozici ředitelky komunikace s veřejností. Od roku 2005 jste se sní mohli setkávat na obrazovce ČT, kde byla jednou z výrazných tváří zpravodajství. Poslední rok se věnuje moderování odborných diskuzí a konferencí.

Nikita Poljakov, M.Sc.

Nikita Poljakov, M.Sc.

Moderátor panelové diskuse

Český novinář s ruskými kořeny. Vystudoval žurnalistiku na Karlově univerzitě, politologii na University College London a ekonomii na London School of Economics and Political Science. Od roku 2011 do roku 2021 pracoval v deníku Hospodářské noviny na pozicích redaktora až po zástupce šéfredaktora. Od února 2021 vede deník E15, zpravodajský portál www.e15.cz a časopis Formen. Zaměřuje se na byznysové zpravodajství, energetické trhy a proměny v podnikání.

Program

Čas
Přednášející
Název přednášky
9:00 - 9:10
Zahájení konference
9:10 - 9:35
David Vandrovec, společnosti REMA
Odpovědnost vlastního bytí
Každý z nás je individualita. Každý z nás je individuální a do jisté míry nezávislá jednotka. Jednotka se svými nezadatelnými právy a pravomocemi, ale také mnohdy ne zcela pochopenou a uchopenou odpovědností. Odpovědností za své chování, za své činy. Za to, čím dáváme signál našemu okolí a příklad budoucím generacím. Příklad, který může ovlivnit budoucnost planety a jejího životního prostředí. Příklad odpovědné spotřeby a následného šetrného přístupu ke zdrojům, které již máme.
9:35 - 10:00
Tomáš Hlavenka, ASHPA oběhová hospodářství
Cirkulární náboženství a ekonomická metastáze
Co nám přinesl nový zákon o odpadech? Na co se mají obce soustředit a co je naopak marginální? Patří ideologie a propaganda do oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky?
10:00 - 10:25
Martin Zemek, Česká inspekce životního prostředí
Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství a zpětného odběru výrobků
V rámci prezentace bude představena kontrolní činnost ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti zpětného odběru výrobků. Bude přiblíženo zaměření kontrol, výsledky činnosti a také nejčastěji zjišťované nedostatky a příklady porušení právních předpisů ve vybraných oblastech. Probrány budou také některé problematické aspekty nakládání s odpady, se kterými se ČIŽP v problematice nakládání s odpady setkává.
10:25 - 10:40
Přestávka
10:40 - 11:05
Lucie Zrnovská, PRAKTIK system
Elektroodpad jako hodnotný zdroj surovin a nejvíce rostoucí tok odpadu na celém světě
Jaké jsou aktuální trendy v odpadech? Čím se naše firma zabývá a jaké vidíme v oblasti zpracování odpadů výzvy? Dozvíte se, jaké recyklační programy jsou ve společnosti Praktik system aktuální. Jak důležitou roli hraje kvalita a jaké jsou možnosti využití získaných surovin. „Pro úspěšnou recyklaci je důležité nejen surovinu získat, ale také zpětně navrátit do nových výrobků a uzavřít recyklační kruh.“
11:05 - 11:30
Patrik Luxemburk, Stabilplastik
Chytrá paleta - řešení pro udržitelnou logistiku
Materiálová recyklace směsných odpadních plastů - prezentace zaměřená na shrnutí 20 let existence na českém trhu materiálové recyklace plastů. Přednáška bude zaměřena také na aktuální problémy materiálové recyklace v ČR z pohledu praxe, výrobní proces a naše postavení v rámci cirkulární ekonomiky.
11:30 - 11:55
Vladimíra Karasová, OZO Ostrava
Reuse centrum Ostrava jako příklad dobré praxe cirkulární ekonomiky
Cílem prezentace je seznámit veřejnost s Reuse centrem Ostrava, které v loňském roce otevřela odpadová společnost OZO Ostrava v jednom ze svých areálů. Centrum má nyní za sebou první rok provozu. Přestože musel být kvůli pandemickým opatřením opakovaně přerušován, ostravské reuse centrum si již stihlo vybudovat velkou prestiž a širokou síť fanoušků. Na kontě veřejné sbírky Veřejná zeleň v Ostravě, kam putuje výtěžek, je nyní okolo 800 tisíc korun. Ty budou využívány na výsadbu zeleně ve městě.
11:55 - 12:20
Pavlína Sporková, Chytrá recyklace
Environmentální vzdělávání jako klíč k lepší budoucnosti
Jaká je nejlepší investice? Pochopitelně do vzdělání. I do toho environmentálního. Vizí Chytré recyklace je, aby veřejnost a zejména koneční spotřebitelé dokázali porozumět širším souvislostem, které je dovedou k environmentálně prospěšnému, udržitelnému a odpovědnému zacházení (nejen) s elektrozařízeními, elektroodpadem či bateriemi. Tak, aby pochopili hierarchii nakládání s odpady, ale i předcházení vzniku odpadů formou odpovědné spotřeby. Abychom opět v sobě společně znovuobjevili to nejcennější, co máme: schopnost vidět dál a starat se dřív, než bude pozdě.
12:20 - 12:50
Obědová přestávka
12:50 - 13:45
Panelová diskuze
Je současný tlak na uhlíkovou neutralitu příležitostí, jak konečně najít v odpadech opravdové cirkulární příležitosti?
Ing. David Vandrovec, MBA, společnosti REMA; Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, ASHPA oběhová hospodářství; Ing. Patrik Luxemburk, Stabilplastik; Mgr. et Ing. Ladislav Trylč, Ministerstvo životního prostředí; Mgr. Zuzana Holá, M.A., Vodafone
13:45 - 14:10
Tomáš Schaffartzik, Charita Opava
Sociální podnik a cirkulární ekonomika
Patří sociální podnikání do oblasti cirkulární ekonomiky, a jaké jsou jeho principy, smysl a podstata? Jaký je pohled samotných lidí se zdravotním či jiným znevýhodněním na činnost sociálního podniku a jaké konkrétní cesty existují v procesu zlepšování života lidem, svému okolí i sobě navzájem? To vše a mnohem více se dozvíte v přednášce sociálního podniku, neziskové organizace Charity Opava.
14:10 - 14:35
Jan Mára, ARMOR
Bezodpadový kancelářský tisk? Jde to!
ARMOR představuje program OWA na odběr a 100% recyklaci vypsaných tonerových kazet, jehož obrovský přínos spočívá v řízení oběhu surovin, přesně podle principů cirkulární ekonomiky. ARMOR je tradiční evropský výrobce tiskových kazet, který vyvinul v tomto oboru unikátní výrobní a logistický systém, jež umožňuje firmám i institucím aktivně chránit životní prostředí a ještě mít míru své aktivity doloženou v konkrétních číslech.
14:35 - 14:50
Přestávka
14:50 - 15:15
Katarina Kajánková, UJEP
Cirkulární gastroodpady
Pojem gastroodpady nemá v současném zákoně o odpadech přesnou definici. Je to v podstatě podmnožina potravinových odpadů, resp. bioodpadů, kterých v současnosti vzniká víc než nevyhnutelné množství. Pokud dokážeme omezit plýtvání s jídlem, pořád zůstává otázka jak naložit s potravinovým odpadem, kterého vznik je nevyhnutelný a chceme ho co nejlépe vrátit do oběhu, zpátky do přírody. Možnosti, v současnosti známé a využívané, jsou limitovány způsobem třídění a svozu tohoto odpadu pro další zpracování. Hledají se tak i další cesty jak z této biologické hmoty získat co nejvíce a nevyhnutelný odpad využít co nejefektivnějším způsobem.
15:15 - 15:40
Vanda Dušková, O2 Czech Republic
Kde technologie pomáhají
V čem spočívá spolupráce Nadace O2, Rema Systému a Linky Bezpečí? Jakým způsobem je O2 zapojeno do projektu Zelená firma a jak jsou zapojeni do vzdělávání v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí zaměstnanci v O2? Jaké je postavení O2 jako dovozce, výrobce a prodejce EEZ na českém trhu a jaké jsou recyklační aktivity v interních i externích procesech O2? Nejen to, ale i další podrobnosti ohledně CSR projektů O2 a Nadace O2 zaměřených nejen na recyklaci a ochrany životního prostředí se dozvíte v přednášce specialistky pro IMS | EMS a ochranu životního prostředí Vandy Duškové z O2.
15:40 - 16:05
Jan Chovanec, EKOTERMEX
Spalovna nebezpečného odpadu jako podpora odpadového a oběhového hospodářství
Jak nakládat s odpadem, který nelze kvůli jeho materiálovým či jiným vlastnostem recyklovat? Co se děje s odpady ze zdravotnictví či nebezpečnými odpady z průmyslu? Jaká je skutečná cena za nakládání s odpady s ohledem na ekonomické nebo sociální aspekty produktu a působení na životní prostředí a jaké jsou technologie zpracování? I na tyto otázky odpoví v rámci svého vstupu za společnost EKOTERMEX Ing. Jan Chovanec.
16:05 - 16:15
Ukončení konference

Mediální partneři konference