Proč recyklovat elektroodpad?

Pokrok nezastavíš

Vědeckotechnický posun lidstva vyvolal ve 20. století nebývalý rozvoj průmyslu a energetiky. Současně s pokrokem medicíny zaznamenal svět obrovský demografický růst. A pokrokový moderní člověk samozřejmě ke svému pohodlnému životu chce také nejnovější vymoženosti, které lidstvo do nedávna vůbec neznalo.

Spolu se zvýšenou spotřebou obrovsky vzrostly nároky na těžbu nerostných surovin, výstavbu elektráren či továren. Pokrok je beze sporu pro lidstvo prospěšný, současně je však doprovázen devastací životního prostředí kolem nás.

Je to na nás

My jako jednotlivci bychom tedy měli udělat všechno proto, abychom k ochraně naší Země sami co nejvíce přispěli. Ať už začneme u nákupu potravin ve vratných obalech nebo odvezeme vysloužilá elektrozařízení do sběrného dvora, vše se počítá.

Zkusme se řídit principem tří R – reduce, reuse, recycle, který se do češtiny překládá jako princip tři Z – zredukuj, znovu použij a zrecykluj.PrincipZredukujZnovu použijZrecykluj

Pojďme o recyklaci přemýšlet jinak

Odpad dneška může být surovinou zítřka. Ve vysloužilém elektru se skrývá velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt. Zbytečně proto neplýtvejme materiálem, který bychom jinak museli obtížně získávat z přírody. Díky správnému třídění a chytré recyklaci můžeme nejen chránit naši planetu, ale také vyrábět a nakupovat udržitelně.

Co se děje s vytříděným odpadním elektrozařízením?

Recyklovatelné materiály- vznik druhotné surovinyVýroba novýchvýrobkůNákup novéhozařízeníZpětný odběrstarého zbožíMísta zpětnéhoodběruDopravaDemontáž

Víte, že:

Tříděním elektroodpadu můžete pomoci občanům znevýhodněným na trhu práce?

Zpracovatelské závody a kolektivní systémy zabývající se sběrem a recyklací elektroodpadu dlouhodobě spolupracují s tzv. chráněnými dílnami. Jde zejména o demontáže elektrozařízení, které nelze zpracovat jinak než ručně. Pomáhají tak zajistit pracovní místa pro hendikepované občany.

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679