2

Elektronika pro budoucnost

Elektronika pro budoucnost

Naši milí spotřebitelé, už víte leccos o tom, jak skrze uvědomělé opatřování spotřebičů snižovat množství elektroodpadu. Existují ovšem i další fígle, jak to zařídit.

Abyste do nich lépe pronikli, stanete se dnes poradci vývojářů elektroniky a dostanete nesnadný úkol: Vyvinout telefon pro budoucnost.

Hlavním kritériem bude, aby splňoval požadavky udržitelnosti, tedy aby jeho výroba nebyla na úkor budoucích generací. Týká se to hlavně zachování kvalitního životního prostředí a důstojného života obyvatel naší planety.

Jak sami uvidíte, v každé fázi životního cyklu nás telefonů rozhoduje o udržitelnosti něco jiného. Hodně štěstí!

Úkol č. 1

Doplňte do bublin k vlastnostem název fáze životního cyklu telefonu, ve které se uplatňují.

Zelená energie
Férové pracovní podmínky
Energetická úspora
Lokální produkt
Zabalený ekologicky
Recyklovatelné materiály
Odolný
Energeticky úsporný
Uživatelsky atraktivní
Maximálně recyklovatelný
Snadno opravitelný
Upgradovatelný
Maximálně recyklovatelný
Prodloužení života
Likvidace
Výroba
Spotřeba
Výběr surovin
Distribuce

Vyhodnotit úkol

Úkol č. 2

Podívejte se na video, uvědomte si rizika nešetrného zacházení s telefonem.

Následně správně upravte doporučení, jak předejít jeho poškození.

Nenosit telefon na
.
telefon na nulu.
telefon, který již nechceme, poslat dál (prodat, darovat...).
Nenechávat telefon na místech, kde se může
.
si s telefonem v kapse.
Nepoužívat telefon při
.

Vyhodnotit úkol

Víte, že:

Ve vysloužilém elektru se skrývá velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt?

Recyklací můžeme nejen snížit tlak na jejich těžbu, ale také eliminovat produkci škodlivého CO2. V roce 2019 se podařilo využitím recyklovaného železa, hliníku a mědi z vysloužilých elektrozařízení ušetřit celosvětově asi 15 tun CO2 oproti jejich těžbě.