zpět

Lednice a klimatizace

Lednice a klimatizace patří do skupiny elektrozařízení, kterou zákon o výrobcích s ukončenou životností nazývá zařízení pro tepelnou výměnu.

Co sem patří?

Zákon o výrobcích s ukončenou životností řadí lednice
a klimatizace do skupiny zařízení pro tepelnou výměnu.

 • Chladničky
 • Mrazničky
 • Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky (výrobníky ledu, výdejní automaty s chlazením apod.)
 • Klimatizační zařízení
 • Odvlhčovací a zvlhčovací zařízení
 • Tepelná čerpadla
 • Elektrické radiátory

Proč recyklovat?

Získáme cenné materiály

Protože recyklací ve speciálních recyklačních závodech lze získat téměř všechny suroviny, ze kterých byly lednice a další elektrospotřebiče původně vyrobeny. Tyto materiály je možné používat stále znovu a znovu. Neztrácejí totiž své vlastnosti ani při opakovaném zpracování.
Chraňme přírodu

Správným tříděním a efektivní recyklací vysloužilých elektrospotřebičů můžeme společně předcházet unikání nebezpečných látek do ovzduší, jako například freonu ze starých ledniček, který přispívá k ničení ozonové vrstvy Země.

Železo 42,5 %
Kompresor 22,5 %
Polyurethan 11,25 %
Plasty 10 %
Nekovy 7,25 %
Odpad 3,5 %
FCKW - tvrdé freony 1,13 %
Oleje 0,63 %
Ostatní 1,26 %

Víte, že:

Jedna stará lednice může škodit ovzduší stejně jako rok ježdění v autě?

Bezmála 400 gramů freonu, který staré ledničky obsahují, má na naši ozónovou vrstvu obdobný účinek jako emise 4,3 tun oxidu uhličitého. Freon z jedné staré lednice může poškodit ovzduší stejně, jako byste s autem, které má benzínový motor a spotřebu 7l/100 km, ujeli vzdálenost 27 tisíc kilometrů.

Jak probíhá recyklace lednice?

 1. Nejprve se odsaje maximální množství chladiva a oleje. Směs je poté termicky rozdělena na plynné chladivo a tekutý olej. Odsátý freon se stlačí a podchladí, a díky tomu vzniká trvale zkapalněný freon. 

 2. Poté se hydraulickými nůžkami vystřihne kompresor, odstraní se sklo, dřevo a rtuťové spínače i kondenzátory. Znovupoužitelné materiály se vytřídí. Materiály, které již nelze znovu využít, se ekologicky likvidují.

 3. Nakonec je korpus chladicího zařízení převezen na linku k rozdrcení. Z drtě se odděluje PUR pěna. Ta se dále rozemele na PUR prášek, který se využívá k výrobě sorbentu, plastbetonu či jako alternativní palivo v cementárnách.

 4. Při drcení se oddělí také drcený ocelový plech, směs plastů a směs nekovových materiálů, jako je hliník a měď. Po roztřídění na čisté materiály jsou tyto suroviny využity pro výrobu nových produktů.

Víte, že:

Lednice je hotová zásobárna druhotných surovin?

Z běžně velké lednice můžeme díky recyklaci dále využít přes 35 kg železa, téměř 15 kg plastů, necelých 5 kg kovů, jako například hliník a měď, ale také třeba sklo nebo izolaci.

Jak odevzdat k recyklaci

Nakupuji nový spotřebič

 • Odevzdejte v prodejně zdarma i ten starý, tzv. kus za kus
 • Nechte si ten starý odvézt zdarma rovnou s dovozem nového

Nenakupuji nový spotřebič

 • Odvezte vysloužilé elektro do sběrného dvora ve vašem městě
 • Vyhoďte spotřebič do kontejneru na odpadní elektro
 • Odevzdejte staré elektro v místě zpětného odběru
 • Nechte si zdarma odvézt staré spotřebiče z domácnosti

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679