zpět

Baterie a akumulátory

Baterie jsou malá zařízení, která díky chemickým procesům vytvářejí elektrický proud. Zatímco v akumulátorech probíhají vratné chemické reakce a vložením do nabíječky je tedy možné tento proces obnovit a dobít je, u baterií to takto nefunguje. Jakmile jim dojde „šťáva“, přestáváme je používat.

Co sem patří?

 • Přenosné baterie a akumulátory (tužkové, mikrotužkové, ploché knoflíkové a mincové)
 • Automobilové baterie nebo akumulátory používané pro startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel
 • Průmyslové baterie a akumulátory – baterie nebo akumulátory určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoli druhu elektrických vozidel

Proč recyklovat?

Získáme cenné materiály

Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Jejich recyklací lze dosáhnout nejen výrazných materiálních, ale také energetických úspor. Zpracování surových kovů je totiž energeticky mnohem náročnější než jejich získávání recyklací. Například recyklací železa lze ušetřit více než 70 % energie oproti získávání železa z rudy.
Chraňme přírodu

Baterie a akumulátory jsou řazeny mezi nebezpečný odpad, který se nesmí skládkovat. Pokud je vyhodíme do komunálního odpadu, hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí, mimo to se baterie dle odhadů rozkládají 200 až 500 let. Baterie obsahují toxické látky, zejména těžké kovy jako rtuť, kadmium a olovo, které při úniku do okolí ohrožují životní prostředí a jsou toxické i pro člověka, například kadmium je klasifikováno jako karcinogen. Ohrožení pro zdraví člověka za určitých okolností představuje také v bateriích obsažené jedovaté lithium.

Nikl OcelManganKadmiumMěďZinekOlovoKobaltStříbroLithium

Druhy baterií

Alkalicko-manganové

Alkalicko-manganové baterie (AlMn), nebo jen alkalické baterie, mají vysoký výkon a dlouhou životnost. Nejčastěji se používají v rádiích, dálkových ovládáních, hračkách či hodinách. Na rozdíl od ZnC baterií jsou vhodné i pro náročné použití.

NiCd 

Nikl-kadmiové články se v dnešní době už téměř nepoužívají. Mají nízkou kapacitu, trpí paměťovým efektem i samovybíjením a dlouho se nabíjí. Kadmium je navíc silně toxické. Výhodou NiCd článků je schopnost práce za nízkých teplot. 

Li-ion

Lithium-iontové baterie řeší některé nedostatky NiMH baterií. Samovybíjení je u nich řádově menší, dosahuje 2–3 % měsíčně, a nedochází k paměťovému efektu. Nevýhodou je však stárnutí baterie způsobené vysokou reaktivností lithia. Li-ion baterie nemají rády extrémy, ať už teplotní nebo nadměrné vybíjení či naopak udržování na 100 % nabití. 

NiMH 

Nikl-metal hydridové články nahradily starší nikl-kadmiové akumulátory, protože neobsahují toxické prvky a mají vyšší kapacitu. Projevuje se u nich tzv. paměťový efekt, doporučuje se baterii nabíjet jen plně vybitou, jinak se její kapacita snižuje. Významným defektem je rovněž samovybíjení dosahující 15–30 % maximální kapacity za měsíc. 

Li-pol

Lithium-polymerové akumulátory jsou velmi podobné typu Li-ion. Stárnou o něco rychleji, ale jsou lehčí a lépe se tvarují. Li-pol akumulátory jsou také objemnější než Li-ion. Lze je použít téměř ve všech osobních elektronických zařízeních. Jejich výroba je technologicky i energeticky náročná.

Olověné akumulátory

Olověné akumulátory jsou schopny poskytnout rázové vysoké proudy, typickým příkladem je start automobilu. Ve srovnání s ostatními typy akumulátorů dokáží sloužit déle (5 let i více), a to i v nepříznivých podmínkách (jako např. nízké teploty). Nevýhodou olověných akumulátorů je především jejich vysoká hmotnost a toxicita olova.

Lithiové 

Lithiové baterie mají dlouhou životnost a konstantní celkové napětí článků. Je vhodné je použít zejména v zařízeních s vyššími požadavky na výkon, jako jsou fotoaparáty, digitální fotoaparáty, videokamery, notebooky, ale i detektory kouře a venkovní senzory. Výhodou je vysoká kapacita, možnost dlouhodobého skladování a široký teplotní rozsah. Nevýhodou lithiových baterií, v případech poškození, je vyšší riziko samovznícení. 

Zinko-uhlíkové 

Zinko-uhlíkové baterie (ZnC) jsou vhodné především pro méně náročné použití, například do dálkových ovladačů nebo nástěnných hodin. Tyto baterie se už téměř neprodávají a jsou vytěsňovány alkalickými bateriemi. ZnC baterie mají malou kapacitu a mohou vytékat. 

Víte, že:

V Česku se ročně vytřídí zhruba polovina baterií uvedených na trh?

Každoročně je v České republice předáno k recyklaci asi 1700 tun vysloužilých přenosných baterií. Toto množství představuje 46 % všech baterií, které se dostaly do oběhu.

Jak probíhá recyklace?

 1. Cesta recyklace baterie začíná svozem baterií ze sběrných míst a jejich převezením na třídicí linku. Tam jsou baterie pečlivě roztříděny podle typu a chemického složení.

 2. Náledně jsou vytříděné baterie předávány do recyklačních zařízení v Česku, která se specializují na zpracování různých kovů.

 3. V recyklačních závodech jsou z baterií různými technologickými postupy získávány druhotné suroviny, zejména kovy – například olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další kovy.

 4. Jak recyklace baterií v reálu probíhá se můžete podívat na videu zde.

Víte, že:

Baterie z mobilu může vážně poškodit životní prostředí?

Baterie z jediného mobilního telefonu s obsahem kadmia je schopná znečistit asi 600 000 litrů vody pokud není po konci své životnosti zrecyklována nebo ekologicky zlikvidována.

Jak odevzdat staré baterie k recyklaci

Nakupuji nové baterie

 • Odevzdejte v prodejně zdarma i ty staré, tzv. kus za kus

Nenakupuji nové baterie

 • Odvezte baterie do sběrného dvora ve vašem městě
 • Vyhoďte je do sběrné nádoby na baterie a akumulátory
 • Odevzdejte je v místě zpětného odběru

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679