zpět

  • Baterie a akumulátory

Znáte FamilyBox? Šikovnou krabičku na sběr baterií?

27. 3. 2021

Víte, že v domácnosti nás běžně obklopuje až padesát baterií, které napájí naše elektronické pomocníky? Ať už jde o dětské hračky, nástěnné hodiny či dálkové ovladače, všechny baterie jednou doslouží. Pak je na místě je vyhodit. Ale kam?Do směsného odpadu určitě ne! Všechny baterie jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice, která značí, že do komunálního odpadu rozhodně nepatří. Právě naopak, jsou určeny k recyklaci. Pokud se rozhodnete starých baterií zbavit ekologicky, zjistíte, že v dnešní době je to již poměrně snadné.

V České republice existuje rozsáhlá sběrná síť, kam lze staré baterie či elektrospotřebiče odevzdat k recyklaci. Přesto stále řada lidí vyhazuje tyto věci do běžného komunálního odpadu. Přitom právě baterie obsahují řadu cenných kovů a látek, které lze díky recyklaci znovu použít. Vůbec nejsnadnější cestou, jak se baterií ekologicky zbavit, je sbírat je do FamilyBoxu.

Co je FamilyBox?
FamilyBox je praktická kartónová krabička se stranami dlouhými 11 centimetrů, která dokáže pojmout celoroční spotřebu baterií běžné české domácnosti. Kapacita sběrného boxu odpovídá produkci průměrné české domácnosti v průběhu jednoho roku, což představuje hmotnost vysloužilých baterií a akumulátorů o přibližné váze 1300 gramů. Díky opětovné recyklaci baterií zpětně získáme například ocel, zinek, nikl či měď k výrobě nových věcí.

FamilyBox funguje zcela jednoduše. Komukoliv, kdo si o tuto krabičku zažádá, ho kolektivní systém REMA rád zdarma pošle. V momentě, kdy sběrný box člověk zaplní, zalepí ho a pošle zdarma prostřednictvím služby re:BALÍK. A společnost REMA se pak už postará o to, aby byly sesbírané baterie ekologicky zpracovány. Krabičku si můžete vybrat hned v několika designech.

Co do FamilyBoxu patří, a co ne?
Do FamilyBoxu patří klasické tužkové baterie, případně malé knoflíkové baterie, které doporučujeme zabalit do sáčku, a teprve pak umísti do boxu. Do boxu nepatří poškozené (nafouklé) baterie nebo baterie, které prošly neodbornou demontáží z přístroje, ve kterém byly umístěny. 

Proč baterie nepatří do komunálního odpadu?
Baterie a akumulátory jsou řazeny mezi nebezpečný odpad, který se nesmí skládkovat. Pokud je vyhodíte do komunálního odpadu, hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí, mimo to se baterie dle odhadů rozkládají 200 až 500 let. Baterie obsahují toxické látky, zejména těžké kovy jako rtuť, kadmium a olovo, které při úniku do okolí ohrožují životní prostředí a jsou toxické i pro člověka – například kadmium je klasifikováno jako karcinogen. Ohrožení pro zdraví člověka za určitých okolností představují také v bateriích obsažené jedovaté lithium, alkálie či hydroxid draselný nebo sodný. Spalováním baterií se zase znečišťuje i ovzduší. Správnou volbou je proto třídění a recyklace – tím je zajištěno, že rizikové látky z baterií přírodu ani živé bytosti neohrozí. Navíc díky recyklaci získáme cenné suroviny ze kterých byly baterie původně vyrobeny.

FamilyBox si jednoduše a zdarma objednáte zde.

Zdroj: REMA. Foto: istockphoto.com

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Dozvíte se vše, co jste kdy chtěli vědět o recyklaci elektroodpadu.

Přihlásit se k newsletteru