7

Elektroodpad není k zahození

Elektroodpad není k zahození

Ještě než se rozloučíme, chtěli bychom vás upozornit na nebezpečné situace, které mohou nastat, když se s elektroodpadem špatně zachází.  

Snad jsme přispěli k tomu, aby si každý z vás s elektroodpadem vždy věděl rady. Elektroodpad zkrátka není k zahození a doufejme, že i nás dva časem odevzdají k recyklaci.

Vy si mezitím můžete připomenout, co všechno jste se s námi naučili.
 

Úkol č. 1

Prohlédni si obrázek a zjisti, jaká jsou rizika spojená s elektroodpadem

Elektroopad nesmíme nikdy pálit. Hořením vznikají jedovaté zplodiny a požár se může rychle rozšířit. Nemluvě o tom, že u některých typů akumulátorů hrozí také samovznícení.

Z vysloužilých elektrospotřebičů mohou na černé skládce unikat škodlivé látky do vody v potoce i do vzduchu a ohrozit tak vodní a půdní živočichy. Místo černé skládky hlásíme na obecním úřadě dle místa nálezu.

Baterie pohozené v přírodě jsou velmi nebezpečné. Obsahují například olovo a kadmium, které je po kontaminaci vody a potravy hrozbou pro zvířata. Pokud se dále dostane do zdroje pitné vody, ohrožuje i člověka.

Když se elektroodpad nevejde do kontejneru, neměl by se nechat ležet vedle. Než odpad odvezou, mohou z něj uniknout škodlivé látky, jako například freony z chladících systémů. Proto je potřeba najít volný kontejner, nebo najít jiný způsob zpětného odběru.

Úkol č. 2

Přesuňte opatření podle instrukcí

opatření, která patří k recyklaci
opatření, která předcházejí vzniku elektroodpadu
opatření, která oddalují vznik elektroodpadu
špatné zacházení s elektroodpadem
půjčení
využití materiálu
oprava
koupě z druhé ruky
prodej do bazaru
vyhození do směsi
zpětný odběr
péče a údržba
skladování doma
sběrný dvůr
darování
re:Balík
nepořízení

Víte, že:

Je užitečné důkladně prohlížet obaly výrobků?

Pokud na výrobku nebo jeho obalu najdete symbol přeškrtnuté popelnice, nepatří ani do směsného odpadu, ani do kontejnerů na tříděný odpad. Může totiž obsahovat látky, které by při úniku do přírody napáchaly škodu. Proto je třeba tyto výrobky či obaly odevzdat k ekologické likvidaci v místě zpětného odběru.