5

Po stopách elektroniky

Po stopách elektroniky

Teď bychom se vám rádi svěřili s něčím, co nás trápí. Doslechli jsme se, že naše působení na světě provází řada problémů.

Protože jsme na světě rádi, chtěli bychom se těm problémům podívat na zoubek. Máme spoustu otázek, na které neznáme odpovědi.

Zaznamenali jsme pro vás několik rozhovorů, které nám na mnohé otázky dají odpovědi. Pojďme si je poslechnout společně!

Využijte ještě rozhovory níže jako malou nápovědu

1. Telefony cestovatele

2. Za branami továren

3. Gorily v ohrožení

4. Zlatá horečka

5. Opravit nebo vyhodit

Úkol č. 1

Přiřaďte k první části věty (levý sloupec) druhou (pravý sloupec) tak, aby věta dávala smysl

Začátek věty

Odevzdání vysloužilých telefonů umožní získání recyklovaného tantalu, a tím pomůže
Výroba opravitelných elektrospotřebičů s dlouhou životností pomůže
Získávání zlata recyklací elektroodpadu pomůže
Nákup telefonů vyrobených férově pomůže
Recyklace materiálů z elektroodpadu bez zbytečného převážení pomůže

Dokončení věty

Výběr

zlepšit pracovní podmínky dělníků v továrnách na výrobu elektroniky.
omezit chemickou těžbu, při které mohou uniknout jedovaté látky do životního prostředí.
snížit množství elektroodpadu.
snížit v ovzduší množství škodlivin z dopravy materiálů k výrobě elektroniky.
záchraně pralesa pro gorily.

Vyhodnotit úkol

Úkol č. 2

Uhodni název projektu: Mobily pro ... (tajenka)

{{currentClue.clueLabel}} {{currentClue.clue}} {{currentClue.answerStructureText}}

{{clue.clueLabel}} {{ clue.clue }} {{clue.answerStructureText}}

Vyhodnotit úkol

Víte, že:

Svůj vysloužilý mobil můžete odnést do zoo a pomoci tak gorilám?

Vysloužilé telefony odevzdané v Zoo Praha pomáhají chránit gorily. Tedy mobily to samozřejmě samy nesvedou, ale čím více se jich vybere, tím více peněz poskytne společnost REMA strážcům pralesa, kteří gorily chrání proti pytlákům. Když jsou kovy z odevzdaných telefonů recyklovány, ušetří se další plochy pralesa, které by těžba zničila.