zpět

  • Světelné zdroje

V českých domácnostech svítí kolem 60 milionů svítidel. Víte, kam s nimi až doslouží?

22. 6. 2021

V loňském roce si Češi pořídili asi 4 miliony nových svítidel. Přispěla k tomu zejména pandemie koronaviru, která nás přiměla trávit spoustu času v našich domovech. Více svítidel ale rovná se i více žárovek, které jednoho dne doslouží, a tudíž i více elektroodpadu, který je potřeba odevzdat k recyklaci. 

Světlo hraje v našich životech důležitou roli, a to i to umělé, o které se v našich domovech v současnosti starají především LED svítidla. Ke konci loňského roku patřil podle dat společnosti EKOLAMP LED žárovkám 50% podíl v českých domácnostech s tím, že za rok 2020 v našich domovech přibyly 4 miliony svítidel a celkový počet se tak zvedl na asi 59 milionů. Svůj podíl na tom měla i pandemie koronaviru, která nás přinutila více pobývat v interiéru. Nové lampy a další svítidla si lidé pořizovali i kvůli zařizování domácích pracoven a studoven. Podle webu Statista.com by do roku 2030 měla LED svítidla tvořit až 87 % všech umělých světelných zdrojů.

Více svítidel rovná se více vysloužilých žárovek. Kam ale s nimi?
S rostoucím počtem světelných zdrojů v našich domácnostech logicky stoupá i samotná spotřeba žárovek a zářivek. Moderní zdroje světla, které doslouží, je přitom nutné ekologicky zlikvidovat – do běžného koše rozhodně nepatří, stejně tak do kontejneru na sklo. Je nutné je odevzdat do sběrných míst v režimu zpětného odběru, tedy k recyklaci. Z každé žárovky lze navíc recyklovat více než 90 % materiálů, ze kterých je vyrobena. Odpad tedy můžeme recyklací snadno přeměnit opět na zdroje. Sklo můžeme recyklovat téměř do nekonečna a lze jej využít ve sklárnách, rtuť může být znovu využita v chemickém průmyslu a kovy jako hliník, nebo mosaz mohou být znovu využity v závodech zabývající se kovovýrobou, nebo jako vsázka do hutních pecí. Skončí-li úsporná žárovka na skládce místo v recyklačním závodě, snadno dojde k jejímu rozbití a rtuť z ní se může uvolnit do půdy a následně do podzemních vod.

Žárovky, zářivky i další světelné zdroje tak lze k recyklaci odevzdat ve sběrných dvorech, přímo u prodejců světelných zdrojů či obecně v obchodech s elektronikou. Malé sběrné nádoby speciálně určené na vysloužilé světelné zdroje bývají k nalezení i v nákupních centrech či městských úřadech.

Jak je to s tříděním starých klasických "žhavených" žárovek?
Co se týče starých zdrojů světla, tedy klasických přímo žhavených wolframových či halogenových žárovek, na ty se ještě do konce loňského roku zpětný odběr nevztahoval, a lidé je tak správně měli vyhazovat do směsného odpadu. Nyní se ale situace značně zjednodušila aod 1. 1. 2021 je možné se všemi světelnými zdroji nakládat stejně. Umožnila to nová odpadová legislativa, která přímo žhavené wolframové i halogenové žárovky zařadila do zpětného odběru. Ze sběrných boxů či sběrných dvorů tedy poputují spolu s ostatními světelnými zdroji k recyklaci a už není potřeba se zabývat tím, kam kterou žárovku správně odevzdat.

Více informací o třídění a recyklaci světelných zdrojů najdete zde.

Zdroj: rema.cloud, Foto: istockphoto.com