zpět

Jak se recyklují vysloužilá elektrozařízení? Nahlédněte s námi do chráněné dílny

13. 9. 2022

Co se děje s televizí, jakmile dorazí do sběrného dvora? Co dělá prodejce se starými pračkami, které lidé odevzdali při nákupu nových? A jak jdou ještě využít vysloužilé mobily? S projektem Chytrá recyklace jsme se vydali do místa, které elektroodpad mění v elektropoklad. 

Zamířili jsme do areálu společnosti Elektroodpady recyklace (EORE). Jde o takzvanou chráněnou dílnu, což je místo, kde pracují zejména lidé s hendikepem. Jejich úkolem je sesbíraná elektrozařízení nejen roztřídit a rozebrat, ale i dostat z něj nebezpečné látky nebo cenné suroviny jako třeba měď nebo dokonce i zlato. Ročně takto zrecyklují zhruba čtyři tisíce tun vyřazených elektrospotřebičů.

(Odkaz na videoprohlídku chráněné dílny najdete na konci článku.)

Kam míří vyhozený elektroodpad?

Zlato však přichází na řadu až v závěru celého procesu. Začněme od začátku. Ve chvíli, kdy nákladní auta přivezou vyhozená elektrozařízení z míst zpětného odběru do místa, kde se odpad dále zpracovává. 

Do zpracovatelského závodu míří celá řada elektrozařízení od malých spotřebičů až po velké, včetně televizí, praček nebo různých IT zařízení. Jakmile dodávka odpad přiveze, náklad se zváží, pracovníci dílny zjistí, o jaký odpad jde, a podle toho se dále zpracovává. Elektroodpad putuje buď na drtící a separační linku, nebo jej pracovníci dílny ručně demontují.

Ruční demontáže se používají hlavně u televizorů, které je potřeba citlivě rozebrat, jelikož obsahují nebezpečné látky. Demontuje se ale i drobná IT technika nebo mobilní telefony. Ty se rozeberou od nejmenších šroubků, následně se oddělí drobné komponenty, plasty, zlaté tištěné spoje, základní desky nebo displeje. Zbylé části jdou dále na linku, kde se odpad rozemele a znovu dále zpracovává.

Pás, drtička, magnet

Třídicí linka je důležitou součástí zpracovatelského závodu. Převáží celou řadu elektroodpadu, který míří do drtičky. Než tam však doputuje, musejí zaměstnanci dílny pozorně probrat vše, co pás převáží. Pryč dávají vše, co se drtit nedá. 

Poté přichází na řadu drcení. Kladivový mlýn vše rozemele na jemnou frakci, která míří zase dál. Magnetický separátor nad pásem vytáhne vše magnetické. A následně přicházejí na řadu opět lidské ruce – pracovníci dílny hledají ještě například měď nebo mosaz.

Zpracovatelský závod Elektroodpady recyklace tímto procesem úspěšně recykluje 85 procent odpadu, který k nim dorazí. Zbylých 15 procent zamíří na skládku nebo do spalovny. Vývoj však jde stále kupředu a cílem je postupem času recyklovat stále větší procento odpadu.

Proč se vysloužilá elektrozařízení recyklují? 

Některé látky obsažené v elektrozařízeních by mohly kontaminovat půdu nebo vodu. Recyklací se zároveň vytváří druhotné suroviny, které se mohou znovu vrátit do výroby. A nejde jen o železo nebo plasty, ve vysloužilém elektru se nacházejí další cenné suroviny jako měď, mosaz nebo drahé kovy, třeba zlato a podobně. Kvalitní vytříděné druhotné suroviny lze použít prakticky kdekoliv – v elektrotechnickém, automobilovém a hutním průmyslu, nebo při výrobě plastických hmot. 

Díky správnému třídění a recyklaci tak nejenže míří méně odpadu na skládky a do spaloven, ale chráníme i přírodní zdroje. Získání surovin z vysloužilého elektra je totiž snazší a rozhodně ekologičtější než jejich těžba ze země. 

Chcete se o zpracování elektroodpadu dozvědět více?

Podívejte se na video, které jsme natočili ve společnosti Elektroodpady recyklace.

Zjistíte v něm:
-    Jak vypadá běžný provoz ve zpracovatelském závodu na elektroodpad.
-    Jaký je rozdíl mezi recyklací starých a nových televizí.
-    Jak se demontují desky z herních konzolí.
-    Nebo jak to vypadá s recyklací do budoucna.

Společnost Elektroodpady recyklace je dlouholetý partner kolektivního systému REMA, který je autorem projektu Chytrá recyklace. Děkujeme tímto za pozvání i názornou ukázku recyklačního procesu. 

Foto: REMA Systém